POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Scopul acestei politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem de la vizitatorii website-ului nostru, de ce le culegem și ce facem cu ele.

Usi Class dorește să protejeze confidențialitatea utilizatorilor care vizitează website-ului nostru și facem toate demersurile necesare în acest sens. 

Această politică de confidențialitate se aplică exclusiv datelor colectate prin intermediul acestui site.

Cine va prelucra datele dvs. cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va face de către societatea  USI CLASS M&D S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Mecet, Nr.43, Cam.1, Sector 2 Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/12954/2020 | având cod fiscal 43150052, persoană de contact Marian Pirvu, care depune toate eforturile în vederea protejării dreptului la protecția datelor cu caracter personal al utilizatorilor acestui site.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Usiamp;D S.R.L. prelucrează, după caz, următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume, prenume, adresa de livrare, telefonul, adresa de e-mail.
 • opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau pe care le postaţi despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau alte canale publice,
 • eventuale alte date cu caracter personal pe care decideți să ni le furnizați prin intermediul site-ului, prin comunicările și solicitările pe care ni le transmiteți.

Ca utilizator aveți obligația de a ne furniza date adevărate și exacte despre dvs. 

Colectarea datelor se face prin: 

 • Formularul de comandă 
 • Formularul de contact 
 • Telefonic
 • Modulul de comunicare WhatsApp

Datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website, sunt folosite cu următoatele scopuri:

 • Comunicarea directă cu clienții și potențialii clienți
 • Facturarea produselor comandate 
 • Livrarea produselor comandate
 • Informarea utilizatorilor cu privire la oferte/ promotii, statusul comenzilor, evaluarea comenzilor efectuate

Protejarea informațiilor personale 

Acest site și toată informația pe care o dezvălui pe acest site este colectată, depozitată și procesată în România. Permitem accesul la datele personale exclusiv angajaților și furnizorilor de servicii care au nevoie de ele pentru a asigura buna funcționare a acestui site și pentru livrarea produselor noastre. 

Am implementat sisteme de securitate fizică, administrativă și tehnică pentru a proteja datele personale de accesul neautorizat. Cu toate acestea, pe cât de eficiente sunt sistemele noastre de securitate, niciun sistem nu este impenetrabil. Nu putem garanta impenetrabilitatea serviciilor noastre de securitate și nici faptul că informația transmisă către noi nu va fi interceptată în momentul în care este divulgată.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de timp necesară realizării scopului pentru care acestea au fost colectate, cu asigurarea unor măsuri corespunzătoare de securitate.

De exemplu, datele dvs. care sunt colectate în scopuri legate de încheierea unui contract vor fi păstrate pe durata executării contractului cât și ulterior, pe perioada de timp impusă de legislația în vigoare pentru păstrarea documentelor. 

USI CLASS M&D S.R.L. va revizui periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate iar dacă nu mai sunt necesare datele vor fi șterse.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Usi Class își asumă obligația de a administra datele personale furnizate de utilizatorii siteului nostru în condiții de siguranță și exclusiv pentru scopurile specificate, conform  prevederilor Legii 2016/679/UE pentru protecția prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Conform regulamentului 2016/679/UE utilizatorii site-ului www.usi-class.ro au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că ai dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Usi Class M&D  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de email de mai jos.

Întrebări sau nelămuriri?

Dacă ai orice întrebări, nelămuriri sau reclamații legate de prezenta politică de confidențialitate sau de condițiile de confidențialitate în general, te rugăm să le direcționezi către Usi Class la adresa de email contact@usi-class.ro sau telefonic la 0770-509-890.